هفته نامه پیام ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان

خلاصه فعاليت

دوهفته نامه تخصصی ساختمان و تاسیسات صنعتی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

۰ دوهفته نامه تخصصی ساختمان و تاسیسات صنعتی

تلفن

88555610

فکس

88555610

نشانی پستی

تهران- خيابان وليعصر- نبش خيابان بهشتي- ساختمان پيام ساختمان

پست الکترونیکی

info@payampress.com

نوع فعالیت

شرکت: خدمات

کلمات کلیدی مرتبط


نظرات