هاویلوکس

هاویلوکس

خلاصه فعاليت

تولید رنگ و محصولات ساختمانی پایه آب کاپارول- کنیتکس- عایق رطوبتی نما- بتونه پرداخت- بتونه نما- رزین های آلکیدی- پوشش های حفاظتی و پوشش های پودری

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید رنگ و محصولات ساختمانی پایه آب کاپارول- کنیتکس- عایق رطوبتی نما- بتونه پرداخت- بتونه نما- رزین های آلکیدی- پوشش های حفاظتی و پوشش های پودری

تلفن

44525663-9

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات