نگین شیر

نگین شیر

خلاصه فعاليت

تولیدکننده انواع شیرهای ربع گرد گازی و غیرگازی- شیرگازی توپی- شیر کنترل ارتباطی یا پیسوار- شیر گازی توپی قفل شونده- شیر غیر گازی توپی ( آب گرم و سرد)

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده انواع شیرهای ربع گرد گازی و غیرگازی- شیرگازی توپی- شیر کنترل ارتباطی یا پیسوار- شیر گازی توپی قفل شونده- شیر غیر گازی توپی ( آب گرم و سرد)

تلفن

22716891, 22703437

نشانی پستی

تهران- نیاوران- سه راه یاسر- خیابان صادق قمی- خیابان بوکان- شماره 13

پست الکترونیکی

info@neginshir.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات