نقش پیراوش

نقش پیراوش

خلاصه فعاليت

مهندسین مشاور دارنده گواهینامه صلاحیت مشاوره پایه 1 شهرسازی، پایه 2 ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده، پایه 3 معماری ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی، پایه 3 معماری ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره مهندسین مشاور نقش پیراوش:

مهندسان مشاور نقش پیراوش در سال ۱۳۷۵ رسماً تأسیس و در سال ۱۳۷۷ با اخذ صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت خود را در رشته های معماری و شهرسازی خصوصاً طراحی شهری آغاز نمود.  آخرین صلاحیت اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل پایه یک تخصص طراحی شهری، پایه یک تخصص شهرسازی با یک تکرار، پایه دو تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده، پایه سه تخصص معماری ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی و پایه سه تخصص معماری ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی می باشد.

دیدگاه و  چشم انداز کلی این مهندسان مشاور در مقیاس های گوناگون زنجیره فعالیتی خویش، دیدگاه “توسعه کیفی محیط مصنوع با محوریت طراحی شهری” است. این  امر به مفهوم پیگیری اصول نظام “برنامه ریزی طرح- محور” Design_ Led Plans  در تهیه برنامه های توسعه شهری (نظیر طرح های راهبردی- ساختاری) و پیگیری اصل “زمینه گرایی” در تهیه پروژه های معماری می باشد. از این طریق، مهندسان مشاور نقش پیراوش تلاش دارد تا عملاً، از یک سو در جهت درج و ملحوظ نمودن دانش نوین طراحی شهری در اسناد گوناگون شهرسازی گام بردارد، و از سوی دیگر با تدوین ابزارهای هدایت و کنترل طراحی، تهیه پروژه های معماری کارآمدتر و پاسخگو را ممکن سازد.

موضوع فعالیت:

۰ طراحی شهری

۰ برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۰ طراحی معماری

گواهینامه ها:

۰ گواهینامه صلاحیت مشاوره:

۰۰ تخصص شهرسازی (پایه یک)

۰ تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده (پایه دو)

۰ تخصص معماری ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی (پایه سه)

۰ تخصص معماری ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی (پایه سه)

تلفن

88736604, 88732097

فکس

88734394

نشانی پستی

 تهران- عباس آباد- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه 14- پلاک 20

پست الکترونیکی

info@naghshepiravash.com

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات