مدرن برایت modern bright

مدرن برایت modern bright

خلاصه فعاليت

عرضه کننده نور های داخلی و خارجی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

عرضه کننده نور های داخلی و خارجی

تلفن

 66722925, 66723587, 66711397

فکس

66710214

نشانی پستی

تهران- خیابان لاله زار نو- پلاک 17

پست الکترونیکی

info@modernbright.com

نوع فعالیت

شرکت: پخشنظرات