لگراند

لگراند

خلاصه فعاليت

حفاظت و توزیع قدرت- اتوماسیون- کلید و پریز- مدیریت کابل کشی ساختار یافته- سیستم های حفاظتی و امنیتی- تجهیزات بستر شبکه های رایانه ای

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

حفاظت و توزیع قدرت- اتوماسیون- کلید و پریز- مدیریت کابل کشی ساختار یافته- سیستم های حفاظتی و امنیتی- تجهیزات بستر شبکه های رایانه ای

تلفن

88504803-4, 89640

فکس

88738670 

نشانی پستی

تهران- خیابان مطهری- خیابان کوه نور- خیابان هفتم- پلاک 8

پست الکترونیکی

commercial.alborz@legrandelectric.comنظرات