صنایع سنگ آزادگان

صنایع سنگ آزادگان

خلاصه فعاليت

تولید کننده انواع سنگ های ساختمانی و دکوراتیو- سنگ تراورتن و مرمریت به صورت صیقلی- چرمی و دکوراتیو

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید کننده انواع سنگ های ساختمانی و دکوراتیو- سنگ تراورتن و مرمریت به صورت صیقلی- چرمی و دکوراتیو

تلفن

025-36647439

نشانی پستی

قم- جاده قدیم تهران- کیلومتر 7

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات