صدرا

صدرا

خلاصه فعاليت

آگهی نامه تخصصی ابزار و تجهیزات صنعتی

اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

آگهی نامه تخصصی ابزار و تجهیزات صنعتی

تلفن

66488948-50

فکس

66388949

نشانی پستی

تهران- میدان حسن آباد- خیابان وحدت اسلامی- کوچه معتمدی- پلاک 6- واحد 10

پست الکترونیکی

mahdi.sadra@gmail.com

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات