شرکت پله سازی صعود

شرکت پله سازی صعود

خلاصه فعاليت

طراحی و اجرای سازه های قوسی و پله های اکسپوز و پیچ

اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

طراحی و اجرای سازه های قوسی و پله های اکسپوز و پیچ

تلفن

33174791

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکننده

کلمات کلیدی مرتبط


نظرات