سنگ سناتور

سنگ سناتور

خلاصه فعاليت

تولید سنگ جوشقان (تخصصی) با قیمت و کیفیت مناسب

اشتراک گذاری

شرح کامل

سنگ سناتور با تولید و فرآوری انواع سنگهای مرمریت جوشقان،تراورتن آتشکوه،دره بخاری و طرق آماده همکاری و تامین سنگ مورد نیاز پروژه های مختلف می باشد

 نظرات