سنتام

سنتام

خلاصه فعاليت

تولیدکننده‌ی دستگاه‌ها و تجهیزات تست مواد- دستگاه‌ تست‌ کشش- دستگاه تست فشار- دستگاه تست پیچش- دستگاه رئومتر- دستگاه تست خزش- دستگاه تست خمش- دستگاه تست خستگی- دستگاه تست ضربه و دستگاه تست سختی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده‌ی دستگاه‌ها و تجهیزات تست مواد- دستگاه‌ تست‌ کشش- دستگاه تست فشار- دستگاه تست پیچش- دستگاه رئومتر- دستگاه تست خزش- دستگاه تست خمش- دستگاه تست خستگی- دستگاه تست ضربه و دستگاه تست سختی

تلفن

66796123 , 66796124

فکس

66816581

نشانی پستی

تهران، کیلومتر پنج جاده کرج- خیابان صنایع فلزی- بلوار 17 شهریور- شمال پرسی گاز- کوچه وزین- پلاک 12

پست الکترونیکی

info@santamco.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات