سفال گنج

سفال گنج

خلاصه فعاليت

ساخت نقوش برجسته سفالی- گچی- فایبر- آبنما

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

ساخت نقوش برجسته سفالی- گچی- فایبر- آبنما

تلفن

77723437

پست الکترونیکی

sofale.ganj@gmail.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات