خاموت گستر

خاموت گستر

خلاصه فعاليت

تولیدکننده دستگاه های برش و خم میلگرد- زیگزاگ زن- خاموت زن برقی- کلاف باز کن و اسپیرال زن میلگرد

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده دستگاه های برش و خم میلگرد- زیگزاگ زن- خاموت زن برقی- کلاف باز کن و اسپیرال زن میلگرد

تلفن

0311-3362413

فکس

0311-3362413

نشانی پستی

اصفهان- خیابان خرم

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات