بیمه سینا- نمایندگی حسنی- کد ۲۳۷۷

بیمه سینا- نمایندگی حسنی- کد ۲۳۷۷

خلاصه فعاليت

مشاوره و صدور بیمه های ساختمانی و عمرانی- بیمه مسئولیت کارفرما- بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی- بیمه مسئولیت حرفه ای ( مهندسین ناظر- محاسب- طراح- مجریان ذیصلاح و ..) – بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا ( عایق های رطوبتی- جرثقیل های سقفی و … )- بیمه تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب- بیمه سازه های تکمیل شده و تضمین کیفیت ساخت- بیمه شکست ماشین آلات و عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات- بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری و تجهیزات الکترونیکی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

 مشاوره و صدور بیمه های ساختمانی و عمرانی- بیمه مسئولیت کارفرما- بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی- بیمه مسئولیت حرفه ای ( مهندسین ناظر- محاسب- طراح- مجریان ذیصلاح و ..) – بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا ( عایق های رطوبتی- جرثقیل های سقفی و … )- بیمه تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب- بیمه سازه های تکمیل شده و تضمین کیفیت ساخت- بیمه شکست ماشین آلات و عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات- بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری و تجهیزات الکترونیکی

تلفن

0711-2347335

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات