بوتان

بوتان

خلاصه فعاليت

تولیدکننده آبگرمکن دیواری- پکیج شوفاژ دیواری- رادیاتور آلومینیومی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده آبگرمکن دیواری- پکیج شوفاژ دیواری- رادیاتور آلومینیومی

تلفن

83520000

فکس

88511467

نشانی پستی

خیابان‌ سهروردی‌ شمالی‌ - خیابان‌ هویزة‌ شرقی‌ - شمارة‌ 34

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات