به کاران فلز گلستان

به کاران فلز گلستان

خلاصه فعاليت

تولیدکننده انواع چهارچوب های فلزی و درب انباری

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده انواع چهارچوب های فلزی و درب انباری

تلفن

0171-3346896

فکس

0171- 3346489

نشانی پستی

گلستان- گرگان- ميدان مدرس- كوي گلبارن 13

پست الکترونیکی

nfo @BKFG.ir

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکننده

کلمات کلیدی مرتبط


نظرات