بناسازان استیل سازه

بناسازان استیل سازه

خلاصه فعاليت

سازنده انواع  اسکلت های فلزی جوشی و پیچ و مهره ای در تناژهای سبک و سنگین و انواع سوله

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره بناسازان استیل سازه:

موضوع فعالیت:

سازنده انواع  اسکلت های فلزی جوشی و پیچ و مهره ای در تناژهای سبک و سنگین و انواع سوله

تلفن

88420282

نشانی پستی

تهران-کهریزک-60متری شوراباد

پست الکترونیکی

 steelsaze@yahoo.com 

نوع فعالیت

انجمن، اداره، سازماننظرات