ایران آیمدی

ایران آیمدی

خلاصه فعاليت

تولیدکننده مواد اولیه صنعت سرامیک

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده مواد اولیه صنعت سرامیک

تلفن

88031371, 88034523, 88030236, 88036389, 88036622

فکس

 88036674, 88033753

نشانی پستی

 تهران- خیابان شیراز شمالی- پلاک 181- طبقه دوم- واحد 12

پست الکترونیکی

admin@imdco.net

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات