الوند سنگ بهار

الوند سنگ بهار

خلاصه فعاليت

تولید کننده انواع سنگ های گرانیت، مرمریت و تراورتن- سنگ نما- سنگ پله- انواع برش های حکمی- انواع ابزار- جداول سنگی گرانیتی و تراورتن- سنگ های قیچی- سنگ های گیوتین (کوبیک)- سنگ های آنتیک منظم و نامنظم- سنگ های تیشه ای- سنگ های فرشی به فرم های پازل

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید کننده انواع سنگ های گرانیت، مرمریت و تراورتن- سنگ نما- سنگ پله- انواع برش های حکمی- انواع ابزار- جداول سنگی گرانیتی و تراورتن- سنگ های قیچی- سنگ های گیوتین (کوبیک)- سنگ های آنتیک منظم و نامنظم- سنگ های تیشه ای- سنگ های فرشی به فرم های پازل

تلفن

4486325-4486381

نشانی پستی

همدان- جاده کرمانشاه

پست الکترونیکی

info@alvandsangbahar.com

تلفن همراه

09131111817-09188112526

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات