افرا

افرا

خلاصه فعاليت

تولید کننده رنگ نما- رنگ های محافظ سیمان- انواع روغن الیف- سیلرهای نما- چسب کاشی- چسب بتن- ضد یخ بتن- ترمیم کننده بتن- گروت- عایق سردریز- عایق سفید بام

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید کننده رنگ نما- رنگ های محافظ سیمان- انواع روغن الیف- سیلرهای نما- چسب کاشی- چسب بتن- ضد یخ بتن- ترمیم کننده بتن- گروت- عایق سردریز- عایق سفید بام

 

تلفن

65612161-6

نشانی پستی

جاده قدیم کرج- جاده شهریار- شهرک صنعتی گلگون- خیابان دوم جنوبی- مقابل فضای سبز 

پست الکترونیکی

info@afrapaint.com

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات