اطفاء ایران

اطفاء ایران

خلاصه فعاليت

طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق- واردات تجهیزات ایمنی و آتش نشانی- شارژ و کنترل خاموش کننده های آتش نشانی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق- واردات تجهیزات ایمنی و آتش نشانی- شارژ و کنترل خاموش کننده های آتش نشانی

تلفن

66875506, 66895147, 66892685, 66890708

فکس

66550555, 66891502

نشانی پستی

تهران - خیابان آزادی- مابین خیابان خوش و خیابان بهبودی - روبروی بانک ملی ایران - شماره 264

پست الکترونیکی

 etfae_iran@yahoo.com

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات