استیل وایر

استیل وایر

خلاصه فعاليت

عرضه کننده لوازم بارگیری، معدنی و حفاری- سیم بکسل- جک دنده ای- تسمه باری- شگل- بست بکسل- مهارکش- زنجیر- تیفور و …

اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

عرضه کننده لوازم بارگیری، معدنی و حفاری- سیم بکسل- جک دنده ای- تسمه باری- شگل- بست بکسل- مهارکش- زنجیر- تیفور و …

تلفن

66739913, 66731794, 66739892

فکس

66739847

نشانی پستی

تهران- خیابان امام خمینی- جنب بیمارستان سینا- کوچه شهید میرزایی- پلاک 73

نوع فعالیت

فروشگاه: توزیع جزءنظرات