آنتیک (کاشی زاگرس)

آنتیک (کاشی زاگرس)

خلاصه فعاليت

تولید کننده کاشی پُرسلانی آنتیک جـایگزین سنگ، مناسب کـف، نما، دیوار و پله

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولید کننده کاشی پُرسلانی آنتیک جـایگزین سنگ، مناسب کـف، نما، دیوار و پله

تلفن

84391146, 84391131

نشانی پستی

تهران- ابتدای یوسف آباد- خیابان فتحی شقاقی- میدان سلماس- خیابان شهریار- پلاک 39

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکننده

کلمات کلیدی مرتبط


نظرات