آمود

آمود

خلاصه فعاليت

مهندسین مشاور معماری، طراحی شهری و شهرسازی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

درباره مهندسین مشاور آمود:

مهندسین مشاور آمود در خرداد سال ۱۳۷۱ با راهبرد تشکیل شرکت مهندسین مشاور معماری،طراحی شهری وشهرسازی موجودیت یافت و از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را با تأسیس نمایندگی جنوب در شهر شیراز گسترش داد.

موضوع فعالیت:

۰ مهندسین مشاور معماری

۰ مهندسین مشاور طراحی شهری وشهرسازی

تلفن

88769950 ,88765623

فکس

88736256

نشانی پستی

تهران- بلوار خرمشهر- خیابان شهید عربعلی- خیابان دوم- طبقه همکف

پست الکترونیکی

info@amood.com 

نوع فعالیت

شرکت: خدماتنظرات