آلاو

آلاو

خلاصه فعاليت

تولیدکننده ماشین آلات فرآوری سنگ- ماشین آلات خط اسلب- خط ماربل- خط گرانیت

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

تولیدکننده ماشین آلات فرآوری سنگ- ماشین آلات خط اسلب- خط ماربل- خط گرانیت

تلفن

0311-3802361, 3800270

فکس

0311-3804328

نشانی پستی

اصفهان - شهرك صنعتي محمود آباد - خيابان 12 - فرعي 4

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات