آسانسور اطلس تک

آسانسور اطلس تک

خلاصه فعاليت

طراحی، محاسبات فنی، تولید و مونتاژ، نصب و راه اندازی ، سرویس و نگهداری انواع آسانسورهای مسافری- آسانسورهای نمادار- آسانسور باری- آسانسور ماشین بر- آسانسور خانگی- آسانسور بیماربر- سیستم های کششی موتور گیربکس- سیستم های کششی بدون گیربکس- سیستم های کششی بدون موتورخانه- سیستم هیدرولیک- پله برقی

مشاهده وب سایت اشتراک گذاری

شرح کامل

موضوع فعالیت:

طراحی، محاسبات فنی، تولید و مونتاژ، نصب و راه اندازی ، سرویس و نگهداری انواع آسانسورهای مسافری- آسانسورهای نمادار- آسانسور باری- آسانسور ماشین بر- آسانسور خانگی- آسانسور بیماربر- سیستم های کششی موتور گیربکس- سیستم های کششی بدون گیربکس- سیستم های کششی بدون موتورخانه- سیستم هیدرولیک- پله برقی

تلفن

82477

فکس

88738959

نشانی پستی

تهران- خیابان شهید احمد قصیر( بخارست)- خیابان ششم- پلاک 2

نوع فعالیت

شرکت: تولیدکنندهنظرات